Gå till innehåll
Flicka med håv

Hälsa och trygghet för barn och unga

Idéer för livets mål är att bidra till att skapa ett samhälle med bättre hälsa och ökad trygghet för barn och unga. Det genom att arbeta långsiktigt för fler och mer effektiva förebyggande sociala insatser. Skandias stiftelse Idéer för livet verkar som en innovativ katalysator genom att stödja forskning, metoder och ideella lokala barn- och ungdomsprojekt. Vi har funnits i 34 år och har stöttat fler än 4300 projekt.

Lokala Projekt

Lokala projekt som med förebyggande insatser ger fler barn och unga chansen till ett hälsosammare och tryggare liv.

Läs mer

Metoder

Metoder som gör det lättare för projekt att växa och skala upp sin verksamhet.

Läs mer

Forskning

Forskning som påverkar människors hälsa och trygghet på ett positivt sätt.

Läs mer

Ungas välmående och framtidstro

Vi har gjort en inventering av några av de svenska rapporter som uppmärksammats i debatten under 2010-talet. Översikten inkluderar både så kallade självskattningsstudier av lindrigare former av psykisk ohälsa och undersökningar som utifrån framförallt vårdstatistik mäter förändringar av allvarligare psykiatriska tillstånd. 

Läs mer >

Samhällsutvecklingen utifrån de projekt Idéer för livet stöttat åren 2010-2019

Läs Idéer för livets Trendspaning här

Aktuella konferenser och utbildningar

Årlig forskningskonferens

  • Forskningskonferens 25 mars 2021 (save the date)
Läs mer

Har du en bra idé för barn och unga?

Idéer för livet stöttar före­byggande projekt som riktar sig mot barn och unga. Har du en bra idé som du vill förverkliga? Då kan du söka vårt stipendium.

Ansök här

Senaste nyheterna

Till nyhetsarkivet