Gå till innehåll

Nya stipendier beviljade till förebyggande projekt för barn och unga

Projekt för läs och språkutveckling, hälsosatsningar och projekt som handlar om att ta fram informations- och utbildningsmaterial för spridning av framgångfulla idéer. Det är exempel temaområde hos några av de 28 projekt som beviljades stipendium från Idéer för livet den 3 oktober 2018.

Alla nya projekt som fått stipendium

Vi har stöttat 4000 lokala projekt över hela landet