Gå till innehåll

Nya stipendier beviljade till förebyggande projekt för barn och unga

Vid den senaste stipendieomgången den 12 februari 2020 beviljade Idéer för livet stipendier till 21 nya projekt med inriktning ökad hälsa och trygghet för barn och unga.  

Flera projekt handlar om att hitta effektiva metoder för att skapa ett samhälle som är tryggt och inkluderande. Så här i början av året ser vi att det på många håll planeras för sommarlovsaktiviteter av olika slag och flera nyskapande läger och sommarlovsaktiviteter har också beviljats ett stipendium.

Alla nya projekt som fått stipendium

Vi har stöttat 4000 lokala projekt över hela landet