Gå till innehåll

Stiftelsen Idéer för Livet

Vår stiftelse vill skapa ett samhälle med bättre hälsa och ökad trygghet. Det gör vi genom att arbeta långsiktigt med förebyggande sociala insatser riktade mot barn och unga. Stiftelsen är oberoende och har en styrelse med ledamöter från olika delar av samhället.

Styrelsen träffas några gånger per år och beslutar då om vilka som skall beviljas stipendier för forskningverktyg och lokala projekt.

Idéer för livet har sedan starten 1987 stöttat nästan 4000 projekt. Skandia bidrog vid starten med stiftelsens grundkapital och står fortfarande för stiftelsens alla administrativa omkostnader. Dessutom jobbar ett dedikerat team på Skandia med att driva och utveckla Idéer för livets verksamhet.

Sedan år 1995 kan Skandias kunder också bidra till Idéer för livets verksamhet genom fonden Skandia Idéer för livet. Två procent av fondens värde delas årligen ut till stiftelsen Idéer för livet. Utöver detta bidrag får stiftelsen även gåvor och donationer. Sista december 2017 var stiftelsens totala kapital 35 272 237 SEK.