Gå till innehåll

Samarbetspartners

BRIS - Barn delar med sig av sina erfarenheter till vuxna

BRIS (Barnens Rätt i Samhället) har framgångsrikt skapat möjligheter för barn att anonymt få prata om sina problem med ansvarstagande vuxna. Under det arbetet har BRIS insett att många vuxna och föräldrar vill veta mer om hur barn tänker och ser på vuxna och föräldraskap.

Idéer för livet är en av bidragsgivarna till projektet Barnperspektivet.se och är även med i styrgruppen. Webbsidan vänder sig till vuxna och lyfter fram barnens perspektiv, sprider och ökar kunskapen om barns behov och rättigheter, stödjer föräldrar och andra vuxna i sin relation med barn och stöttar vuxna att agera när barn far illa. 

Läs mer på bris.se

 

Motivationslyftet -  öka ungdomars motivation och självledarskap

Skandia är huvudsponsor för organisationen Star for Life. Organisationen startade 2005 och syftar till att utbilda barn och ungdomar i att stärka självkänsla, motivation och hälsa i södra Afrika. Skandia tar nu tillsammans med Star for Life den unika pedagogiken till den svenska skolan i syfte att stärka elevers självkänsla, drivkraft och studiemotivation. Star for Life bidrar med erfarenhet och unika verktyg där musik och kulturen är budbärare för att inspirera ungdomar at tänka till och agera kring frågor om tolerans och mångfald.

Läs mer på starforlife.se

Ecpat – stödjer kampen mot barnsexhandel

Handel med sexuella övergreppsbilder på barn genererar stora intäkter. En stor del av handeln med bilder sker på Internet där köpare och säljare använder olika betalningskanaler för att överföra pengar mellan varandra. Skandia är en av grundarna till Finanskoalitionen som arbetar med att motverka den här typen av betalningar i de finansiella systemen. Skandia har i nära samarbete med Ecpat och polisen utvecklat en lösning som försvårar för barnpornografi att kunna köpas och säljas på Internet.

Läs mer på ecpat.se

 

Nattvandring.nu - främjar nattvandring i Sverige

Genom ett samarbete med E.on och Stiftelsen Nattvandring.nu bidrar Skandia till att stödja, främja och utveckla nattvandringen i Sverige. Bland annat tillförde Skandia pengar när stiftelsen nybildades år 2008. Dessutom ställer vissa av Skandias Idéer för livets ambassadörer regelbundet upp som nattvandrare.

Läs mer på nattvandring.nu

Rädda Barnen – vill att alla barn ska få vara med

Rädda barnens verksamhet grundar sig på Barnkonventionen. Genom samarbete bidrar Idéer för livet  i arbetet för barns rättigheter.

Initativ i Rädda barnens verksamhet som stiftelsen Idéer för livet stödjer: 

High Five 
Långt ner i åldrarna får många barn mest sitta på bänken och känna att de inte riktigt platsar. Undersökningar visar att barn i första hand idrottar för att få träffa kompisar och ha roligt tillsammans, inte för att vinna. High Five tar ställning mot diskrimineringen inom barn- och ungdomsidrotten.

Läs mer om High Five

På Lika Villkor
På Lika villkor är en satsning för långsiktigt barnrättsarbete i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. En satsning för att öka engagemang, delaktighet och inflytande och som syftar till att alla barn och unga skall ha samma möjligheter och förutsättningar att delta i samhället, utan att diskrimineras. 

Läs mer om På Lika Villkor