Gå till innehåll

Våra metoder och verktyg

Vi på Skandia Idéer för livet har tagit fram metoder och verktyg för kommuner, landsting och organisationer att använda i sin verksamhet. Flera av dem har utvecklats i samarbete med forskare vid ledande universitet.

  • Utbildning om socioekonomi och sociala investeringar
  • Metoder och verktyg för implementering och spridning
  • Material för diskussionsunderlag och handledning

Idéer för livet-modellen

Idéer för livet-modellen har tagits fram för att kunna mäta och utvärdera effekten av sociala insatser. Det är ett unikt beräkningsverktyg som kan användas som besluts­underlag i budget­arbete inom kommun, landsting eller organi­sation. Modellen är utvecklad i samarbete med forskare vid Uppsala och Umeå universitet. För att använda den behöver du gå stiftelsens utbildning.

Läs mer om Idéer för livet-modellen

Friskvårdskalkylatorn

Skandias friskvårdskalkylator visar hur faktorer som stillasittande, övervikt, alkohol och rökning påverkar kostnaderna över tid för arbetsgivare, staten, hälso- och sjukvården, kommuner och Försäkrings­kassan. Genom att testa olika scenarier kan du se att förebyggande friskvård lönar sig. Friskvårds­kalkylatorn är framtagen tillsammans med forskare vid Uppsala univer­sitet.

Läs mer om Friskvårdskalkylatorn

Fler användbara metoder

Att tänka längre utmärker all vår verksamhet - vi tror på att förutse och förebygga risker och problem. Vi tror också på idéer som håller länge, kan utvecklas och skalas upp.

Här är några av de metoder som Idéer för livet särskilt stödjer. Metoder där vi ser stora möjligheter för utveckling och spridning som gör att fler kan använda och ha nytta av dem.

Motivationslyftet/Star for life  En metod för att stärka ungdomars självförtroende
High five  Vill öka kunskapen om mobbning inom idrottsrörelsen.
TrT En forskningsbaserad KBT-metod för barn och unga med posttraumatisk stress.
På lika villkor  Ger barn i socioekonomiskt utsatta områden bättre förutsättningar i samhället.
Hub för psykisk hälsa  Engagerade och kunniga personer som jobbar för bättre psykisk hälsa bland unga.

Utbildningar

Vi erbjuder kostnadsfri utbildning i sociala inves­teringar och socioekonomi, och ordnar träffar för olika former av kunskaps­utbyte och samtal.

Föreläsningar och utbildningar

Material

Här hittar du filmer, handledarmaterial och inspiration som riktar sig till kommuner, organisationer, företag, eldsjälar och föräldrar.

Se filmer och hämta material