Gå till innehåll

Långsiktiga projekt som Idéer för livet är extra engagerade i

Vårt arbete för ökad trygghet och hälsa kräver tidiga insatser bland barn och unga, men också ett långsiktigt engagemang. Därför jobbar vi aktivt med att ge fortsatt stöd till projekt med förutsättningar att växa, hjälpa fler och sträcka sig över en längre tid. 

Här är exempel på sådana projekt som Skandia Idéer för livet just nu är extra engagerade i. Det genom finansiellt stöd och att vi hjälper till med att lyfta fram projektens viktiga frågor till beslutsfattare hos berörda samhällsaktörer.

Dysseappen

Föräldraföreningen för dyslektiska barn (FDB) ger råd, stöd och vägledning till familjer som har barn med läs- och skrivsvårigheter. De arbetar också för att förbättra villkoren i skolan för unga med dyslexi. 

Skandia Idéer för livet har gett FDB stöd till att utveckla den uppmärksammade DysseAppen – en app som gör skolarbetet lättare och roligare för unga med läs- och skrivsvårigheter. Appen har laddats ned av nära 20.000 användare.

Vi har även bidragit ekonomiskt till marknadsföring för att öka kännedom om DysseAppen och få fler unga att använda den.

Läs mer om DysseAppen

Suicide Zero

Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland ungdomar i Sverige och antalet självmord ökar. Suicide Zero är en ideell organisation som arbetar för att radikalt minska självmorden. 

Skandia Idéer för livet har gett Suicide Zero ett stipendium för att ta fram utbildningen ”Våga fråga”. Den vänder sig till instruktörer och ska ge dem kunskap i att stödja ungdomar i kris.

Läs mer om Våga fråga och Suicide Zero här

Fritidsbanken

Många får aldrig möjlighet att prova på olika idrotter eftersom de helt enkelt inte har råd att köpa den utrustning som krävs. Samtidigt finns det i förråd och vindsutrymmen runt om i Sverige mängder av sport- och fritidsutrustning som sällan eller aldrig används. Ur den insikten bildades år 2013 den ideella föreningen Fritidsbanken – en typ av bibliotek fast med sport- och fritidsprylar.

Idag finns det över 30 fritidsbanker runt om i Sverige. Syftet är att uppmuntra barn, ungdomar och vuxna, oavsett socioekonomisk bakgrund, till en aktivare fritid och därmed bättre hälsa. Dessutom är det bra för miljön att återanvända utrustning som annars inte skulle användas eller slängas.

Fritidsbanker är möjliga att starta upp och driva genom lokala samarbeten mellan ideella organisationer, kommuner och näringsliv. Skandia Idéer för livet har stöttat bildandet av flera Fritidsbanker runt om i Sverige. Bland annat fick organisationen Fokus Förening ett stipendium i slutet av 2016 för att starta upp en Fritidsbanken vid Frölunda Torg, ett område som den senaste tiden haft problem med sysslolösa ungdomsgäng.

Läs mer om Fritidsbanken här 

Nattvandring

Skandia Idéer för livet var med och startade nattvandring i Sverige redan 1989 och Skandia är sedan lång tid tillbaka partner till Nattvanding.nu. Syftet är att skapa trygghet genom närvarande vuxna på bussar, gator och torg och andra platser där ungdomar befinner sig.

Nattvandring.nu värnar om ungdomars bästa på deras egna villkor och skapar på så vis en förtrolig dialog mellan vuxna och unga.

Läs mer om Nattvandring.nu här

Meningsfull väntan

Sverige har de senaste åren tagit emot ett stort antal flyktingar. Det kan ta upp till två år eller mer innan asylsökande får besked om uppehållstillstånd. Den här väntan tär på människor som ofta redan varit med om hemska upplevelser. 

Skandia Idéer för livet har finansierat framtagandet av studiematerialet "Meningsfull Väntan"som riktar sig till asylsökande. Materialet består av en serie filmer och diskussionsunderlag om sin egen bakgrund, kultur och om Sverige och det samhälle de kommit till efter sin flykt.

Läs mer om en Meningsfull Väntan här