Gå till innehåll

Idéer för livet-modellen

Idéer för livet-modellen är en metod för att beräkna sociala effekter och ekonomiskt värde. Verktyget har utvecklats tillsammans med forskare vid Uppsala och Umeå universitet och kan användas av kommuner, ideella organisationer och företag.
Modellen gör det möjligt att beräkna värdet av förebyggande sociala insatser och investeringar, och kan användas som beslutsunderlag i budgetarbetet. För att använda verktyget behövs en utbildning i Idéer för livet-modellen. Idéer för livet-modellen är ett unikt verktyg som ger kommuner, landsting och organisationer hjälp med:

  • Målstyrning
  • Uppföljning
  • Utvärdering och analys

Ett beräkningsverktyg med flera möjligheter

Idéer för livet-modellen är en metod för att beräkna sociala effekter och ekonomiskt värde. Verktyget har stiftelsen utvecklat tillsammans med forskare vid Uppsala och Umeå universitet och kan användas av kommuner, ideella organisationer och företag. Modellen ger möjlighet till bättre beräkningar på värdet av förebyggande sociala insatser och investeringar, och kan användas som beslutsunderlag i budgetarbetet. För att använda verktyget behövs en utbildning i Idéer för livet-modellen.

Se insatsernas konkreta effekter

Den evidensbaserade delen av beräkningsverktyget omfattar program inriktade på stödinsatser för barn och unga. Det kan handla om insatser för till exempel socialt emotionellt lärande, skolprogram, program för hantering av ångest och depression, föräldrastödsprogram och metoder för suicidprevention.

I en annan del av beräkningsverktyget kan kommuner göra beräkningar på insatser och program som saknar evidens och där uppdaterad data och statistik behövs för beräkningsunderlag. Detta för att förebygga riskfaktorer som leder till psykisk ohälsa, missbruk, arbetslöshet mm.

Mänskliga och ekonomiska vinster

Den andra delen av modellen utgår från Social Return On Investment (SROI), ett internationellt etablerat koncept för att planera, mäta, följa upp och utvärdera vilket värdeskapande som insatser och verksamheter bidrar med – socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Idéer för livet-modellen är mycket efterfrågad. Modellen visar framtida besparingar både i mänskliga hälsovinster och ekonomiska vinster. Den visar också effektens storlek för vald insats, vilket ger beslutsfattare bättre beslutsunderlag för framtida förebyggande investeringar.

Anmäl dig till vår kostnadsfria utbildning

Vill du och din organisation ta del av våra utbildningar och Idéer för livet-modellens beräkningsverktyg? Kontakta oss så berättar vi mer. Nästa utbildning sker i Stockholm den 21 november. Skandias kontor på Lindhagensgatan 86. 

Anmäl ditt intresse här